Spowiedź przedświąteczna

W najbliższy poniedziałek zapraszamy na przedświąteczną spowiedź w naszej parafii. Jednocześnie prosimy, by nie odkładać jej na późniejsze dni – księża będą spowiadać w innych parafiach i nie będzie możliwości wyspowiadania się przed wieczorną Mszą świętą!!!