Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. mgr Leszek Bachta
Parafia pochodzenia: Św. Marcina w Szebniach
Święcenia kapłańskie: Przemyśl 1989 r.
Od kiedy w parafii: od 2015 r.
Kontakt: tel.  17 864 09 25

Wikariusz:

Ks. Kamil Bambrowicz
Parafia pochodzenia: Bazylika Mniejsza p.w. Narodzenia N.M.P. W Gorlicach 
Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2019 r.
Od kiedy w parafii: od 2023 r.

Ks. Łukasz Jasek
Parafia pochodzenia:  Ropczyce – św. Urszuli
Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2004 r.
Od kiedy w parafii: od 2020 r.