Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. mgr Leszek Bachta
Parafia pochodzenia: Św. Marcina w Szebniach
Święcenia kapłańskie: Przemyśl 1989 r.
Od kiedy w parafii: od 2015 r.
Kontakt: tel.  17 864 09 25

Wikariusz:

Ks. Marcin Jaracz
Parafia pochodzenia: Załęże k. Jasła
Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2005 r.
Od kiedy w parafii: od 2018 r.
Kontakt: tel.  662 269 966

Ks. Łukasz Jasek
Parafia pochodzenia:  Ropczyce – św. Urszuli
Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2004 r.
Od kiedy w parafii: od 2020 r.

Duszpasterz akademicki:
Ks. dr Mirosław Twardowski
Parafia pochodzenia: Sędziszów Młp.
Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 r.
Od kiedy w parafii: od 2017 r.
Kontakt: tel.  17 857 46 31