Namaszczenie chorych

Kto i kiedy może uzyskać namaszczenie?

  • Gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie, przez które sam Chrystus pokrzepia chorego swoją łaską.
  • Sakramentu namaszczenia udzielamy uroczyście z okazji Dnia Chorego oraz na każde indywidualne wezwanie.
  • Sakramentu namaszczenia chorych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego udziela się wiernym znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Można ten sakrament powtarzać tyle razy, ile sytuacja chorego będzie wymagała, zwłaszcza, jeśli jego stan pogarsza się.
  • Nie wolno udzielać sakramentu namaszczenia chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.
  • Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9:00 uprzednio zgłoszeni chorzy mają możliwość spowiedzi i przyjęcia Komunii św. u siebie w domu.