Duszpasterstwa

Parafia to Wspólnota – wspólnot.

Zapraszamy do włączenia się w życie parafii poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych niżej wymienionych grupach.

Parafialna Rada Duszpasterska

 • Cel: troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii
 • Opiekun: ks. prob. Leszek Bachta
 • Spotkania: wg ustaleń

Akcja Katolicka

 • Cel: współpraca świeckich z duchownymi w realizowaniu misji Kościoła
 • Opiekun: ks. prob. Leszek Bachta
 • Spotkania: II wtorek miesiąca

Duszpasterstwo Akademickie

 • Cel: opieka duszpasterska i troska o rozwój młodzieży studiującej
 • Opiekun: ks. dr Mirosław Twardowski (Akademickie Koło KSM, DA GROTA)

Parafialny Zespół Caritas

 • Cel: organizowanie pomocy potrzebującym
 • Opiekun: ks. prob. Leszek Bachta
 • Spotkania: wg ustaleń

Parafialny Chór „Credo”

 • Cel: śpiewy wielogłosowe w czasie liturgii
 • Opiekun: ks. dr Mirosław Twardowski
 • Dyrygent: Marzena Wiśniewska
 • Spotkania: wg ustaleń

Zespół dziecięco – młodzieżowy „La Strada”

 • Cel: rozwój talentów po przez śpiew i grę na instrumentach ku Chwale Pana
 • Opiekun: ks. dr Mirosław Twardowski
 • Spotkania: wg ustaleń

Duszpasterstwo chorych

 • Cel: umacnianie chorych w cierpieniu poprzez sakramentalną posługę
 • Opiekun: ks. prob. Leszek Bachta
 • Szafarze Komunii św. : Pakla Paweł, Pawlik Dawid, Stojałowski Artur
 • Spotkania: odwiedziny w domach przez księży: I sobota miesiąca od 9.00, szafarze – odwiedziny z Komunią Świętą I i II niedziela miesiąca

Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci i lektorzy

 • Cel: posługa w czasie liturgii i rozwój życia chrześcijańskiego
 • Opiekun: ks. Łukasz Jasek
 • Spotkania: środa – godz. 18.00.

Ruch Światło – Życie

 • Cel: formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła
 • Opiekun: ks. Łukasz Jasek
 • Spotkania: Oaza Dzieci Bożych (SP kl. II – VI) piątek – godz. 16.30 Oaza Nowej Drogi ( Gm. kl. I – III) piątek – godz. 18.00 Oaza Nowego Życia ( po III Gm.) piątek – godz. 18.00

Wspólnota Dorosłych

 • Cel: formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła
 • Opiekun: ks. Marcin Jaracz
 • Spotkania: wtorek – godz. 18:00

Szkolne Koło „Caritas”

 • Cel: wspieranie modlitwą dzieła misji oraz uwrażliwianie na potrzeby misjonarzy
 • Opiekun: ks. Przemysław Krzysztoń
 • Spotkania: Szkoła Podstawowa nr 24

Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu (Grupa intronizacyjna)

 • Cel: Modlitwa adoracyjna
 • Opiekun: ks. prob. Leszek Bachta
 • Spotkania: piątek godz. – 17.30

Róże różańcowe

 • Cel: modlitwa różańcowa w intencji Kościoła i Parafii
 • Opiekun: ks. prob. Leszek Bachta
 • Spotkania: zmiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca godz. 7:00