PLEJADA ŚWIĘTYCH w Szkole Podstawowej nr 24

Temat tego wydarzenia nawiązywał do Uroczystości Wszystkich Świętych. W wielu szkołach tego dnia odbywają się Korowody Świętych, Bale lub inne tego rodzaju wydarzenia.    W naszej szkole odbyła się Plejada Świętych.                                             

Dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami wykonały ciekawe stroje przypominające wybranych przez nich Świętych. Wielu uczniów przygotowało także informacje o życiu wybranego patrona. Dzieci z klas pierwszych wybierały najczęściej postać Archanioła Gabriela.  W klasach starszych dziewczynki upodobały sobie osobę Maryi. Były też ciekawe stroje i ,,wcielenia’’ w świętych takich jak: św. Józef, św. Piotr, św. Hubert, św. Charbel,  św. Jan Paweł II, św. Kinga, św. Jadwiga, św. Rita, św. Weronika, św. Franciszek, św. Jerzy, , św. Antoni, św. Jan Chrzciciel. Tego dnia dzieci bardzo dużo dowiedziały się na temat celebrowania w Polsce Uroczystości Wszystkich Świętych. W ramach lekcji religii dzieci śpiewały radosne piosenki, a także obejrzały film o św. Jadwidze – Królowej Polski.

  Należy podkreślić wielki wkład pracy dzieci, a także ich rodziców w przygotowanie ciekawych strojów na ten dzień oraz pomoc w odszukiwaniu ciekawostek o życiu świętych. Na szczególną pochwałę zasługuje klasa 1b, w której przebrała się największa grupa dzieci. Na koniec tej szkolnej imprezy dzieciaki zostały poczęstowane słodkościami zafundowanymi przez Księdza Proboszcza.  Tego dnia został również rozwiązany Konkurs Plastyczny nt. Błogosławionej Rodziny Ulmów, w którym wzięło udział 39 uczniów naszej szkoły.