WDZIĘCZNI OJCU REKOLEKCJONIŚCIE!

W ostatnią niedziele zakończyliśmy Rekolekcje Wielkopostne, na które czekaliśmy aż dwa lata. Po Mszy św. o godz.12.00 podziękowaliśmy ks dr. Zbigniewowi Kosikowi, który pięknymi słowami opowiadał nam przez cztery dni o rzeczach i sprawach związanych z wiecznością.
Będziemy doskonale pamiętać o tematach przybliżanych na poszczególnych naukach rekolekcyjnych: „Odliczaniu wstecznym naszego czasu życia”, „Śmierci”, „Sądzie Ostatecznym” czy „Niebie lub Piekle – wyborze którego dokonujemy już tutaj na ziemi”.
Jesteśmy wdzięczni księdzu rekolekcjoniście za uświadomienie nam, iż po naszej śmierci będziemy widzieć nasze życie w wielu głębokich wymiarach i szerokiej perspektywie ukazującej jak nasze każde ziemskie działanie wywierało wpływ na osoby i kolejne łańcuchy naszych bliźnich oraz relacje pomiędzy nimi. Uświadomiliśmy sobie, iż na Sądzie Ostatecznym staniem y przed Bogiem przeźroczyści i w swoim życiu musimy się codziennie starać aby ta PRZEŹTOCZYSTOŚĆ spodobała się Naszemu Stwórcy. Chcemy nie bać się Śmierci, gdyż tylko po ludzku jest ona tragedią i dramatem życia ziemskiego, ale traktować ją w wymiarze Boskim jako Droga Otwartych Drzwi Do Wieczności. Pragniemy tęsknić jak św. Faustyna do znalezienia się w samym centrum Miłości Boga Ojca, Miłości Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Miłości Ducha Świętego.
Za te Ćwiczenia Duchowe w imieniu całej naszej Wspólnoty Parafialnej wyrażamy ogromną wdzięczności ojcu rekolekcjoniście oraz obiecujemy modlitwę za za Niego oraz za Parafię p w. Matki Bożej Królowej Polski w Błędowej Tyczyńskiej, gdzie jest proboszczem.