Instalacja relikwii św. Jana Pawła II

20 października (środa) będzie dla naszej Parafii wielkim świętem, ponieważ podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 J. E. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, jeden z trzech osobistych sekretarzy, którzy towarzyszyli Ojcu Świętemu w ostatnich latach życia, wprowadzi do naszej wspólnoty relikwie Świętego Jana Pawła II.
Ks. Abp Mokrzycki przyjedzie do naszej Parafii ze Lwowa, gdzie na stałe rezyduje. Pasterz ten będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosi Słowo Boże.
Jesteśmy w przededniu liturgicznego wspomnienia Świętego Papieża a, więc relikwie Świętego Polaka, to dla naszej Parafii wielkie wyróżnienie i zarazem zadanie. Niech obecność Świętego
Jana Pawła II budzi w nas pragnienie czynienia w życiu tego, czego On nauczał i dawał nam przykład. Zanośmy do Boga swoją modlitwę przez wstawiennictwo tego Patrona.
Nasze przywiązanie i miłość do Świętego Papieża potwierdźmy przez liczną obecność na Uroczystości.