Abp Zvolenský: Władza ograniczyła wolność religijną

„Władza wykonawcza w kraju w niewłaściwy sposób ograniczyła wolność religijną” – stwierdził przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji, abp Stanislav Zvolenský. Metropolita bratysławski skierował list do ministra finansów i i tymczasowo kierującego ministerstwem zdrowia, Eduarda Hegera.

Przewodniczący episkopatu podkreślił, że od chwili wybuchu pandemii Kościół czyni wszystko, co w jego mocy, aby pomóc państwu w walce z pandemią. Niestety jednak jego dotychczasowe prośby o najbardziej podstawową przestrzeń dla posługi duchowej nie przyniosły rezultatu. Ze względu na problemy polityczne nie doszło także do osobistego spotkania z premierem. „Władza wykonawcza w kraju w niewłaściwy sposób ograniczyła wolność religijną” – stwierdził abp Zvolenský, odnosząc się do zamknięcia kościołów dla wiernych.

Metropolita bratysławski zaznaczył, że Kościół powstrzymywał się dotychczas od krytyki władz, chcąc uniknąć demobilizacji energii społecznej, potrzebnej w walce z pandemią. Nie sposób jednak dalej milczeć w obliczu ignorowania podstawowych żądań Kościoła i ludzi wierzących. Wskazał na paradoks, kiedy nikomu nie przeszkadza, że ludzie stoją obok siebie w środkach transportu, sklepach, aptekach, liniach produkcyjnych czy kolejkach do badań, ale przez szereg miesięcy nie mogą legalnie przybywać do kościoła. W imieniu episkopatu stwierdził: „zdecydowanie nie zgadzamy się z nadmierną ingerencją państwa w życie religijne w kraju i jesteśmy przekonani, że istnieje nieproporcjonalne ograniczenie wolności religijnej, którą należy – w odpowiednim zakresie – uszanować nawet w stanie wyjątkowym”.

Abp Zvolenský wskazał na konkretne przykłady zaangażowania instytucji kościelnych w walkę z pandemią i stwierdził: „odmowa zagwarantowania choćby indywidualnej opieki duszpasterskiej – i przynajmniej minimalnej możliwości kultu publicznego, wyznaczonej przez precyzyjne reguły, jest dla nas wielkim rozczarowaniem”. Przypomniał, że taką szansę dano wiernym w krajach sąsiednich, a w kilku krajach sądy uznały już ingerencję państwa w wolność wyznania za nielegalną lub nieproporcjonalną. „Choć z naszej strony nie podjęliśmy takich kroków prawnych, wzywamy rząd do należytego poszanowania wolności religijnej i uwzględnienia duchowych potrzeb mieszkańców” – napisał przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji.

Źródło: eKAI

Abp Zvolenský: Władza ograniczyła wolność religijną