Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby towarzyszyła nam świadomość, że to, co mamy najcenniejsze to Jezus Chrystus, który zamieszkał pośród nas. To obdarowanie nas przez Boga Ojca Jezusem Chrystusem każe nam wybrać Jego, jako Osobę, żywą, realną, obecną, kogoś, kto chce, żeby człowiek sam Go wybrał i żeby poszedł za Nim wyłącznie z miłości.

Życzymy Wam, abyście zechcieli przyjąć to Boże życie do swojego życia, waszych rodzin, miejsc pracy. Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy uczy nas kochać pełnią miłości tych, z którymi się utożsamił: maluczkich, ubogich, najmniejszych, chorych, grzeszników, doświadczających traumy wojny.

Niech rozważanie tej Miłości w czasie Świąt będzie czasem odnowienia Waszego przylgnięcia do Chrystusa.

Spokojnego, chrześcijańskiego, pełnego wdzięczności Bogu za dar Jego Syna świętowania życzą

                                         Wasi Duszpasterze