POMOC ZMARŁYM

 Odpust zupełny dla wiernych zmarłych można uzyskać przez cały listopad. Penitencjaria Apostolska przedłużyła zeszłoroczny dekret wydany w związku z pandemią Covid-19.

Oznacza to, że do końca tego miesiąca, będzie można otrzymać szczególne dary duchowe dla osób zmarłych, które nadal potrzebują naszej modlitwy.

Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Modlitwa za zmarłych na cmentarzu.
  6. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.