Życzenia Świateczne

W Rodzinie Parafialnej świętujemy Boże Narodzenie. To z mocy Ducha Świętego rodzi się Jezus Chrystus. Z mocy Ducha Świętego mamy być wszyscy świadkami Jezusa. Duch Święty pragnie rozlewać w naszych sercach miłość i wypełniać radością dla budowania wspólnoty parafialnej. Życzymy Waszym Rodzinom niech narodzony Książę Pokoju obdarza Wszystkich pokojem serca, szczerą miłością, serdecznym spojrzeniem. Nośmy w sercu tych, którzy potrzebują dóbr duchowych i doczesnych. Razem z naszą Matką, Panią Zaleską adorujmy wielką tajemnicę wiary. Niech nam pomoże widzieć w Dzieciątku Jezus Boskiego Odkupiciela, który przyszedł do ludzi, aby ukazać oblicze kochającego Boga.

                                                   

                                                                                                                                                 Wasi Duszpasterze