Życzenia Świąteczne

„Czy nie dlatego Jezus chciał być w żłobie betlejemskim, by zachęcić nas do poufałości doświadczenia religijnego?
– Czy nie dlatego jest Dziecięciem, by mógł być brany w ramiona?
– Czy nie dlatego jest w żłobie, by widziano w nim pokarm przyswajany sobie?”
Sł. Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prudnik, grudzień 1954

Drodzy Parafianie!

W Betlejem naszych czasów rodzi się Chrystus, rodzi się w każdej Eucharystii, by stać się pokarmem dla wszystkich głodnych i spragnionych Boga.
Niech łaska tej zadziwiającej bliskości Boga, o której przypomina nam Boże Narodzenie, stale Wam towarzyszy, każdej rodzinie, dorosłym i dzieciom. Niech dotknie i przemieni całą rzeczywistość i pozwoli nakarmić Jezusem każdego napotkanego człowieka.
Nowy Rok 2020 niech będzie coraz bardziej wypełniony obecnością Jednorodzonego i Jego Matki Maryi. Przyjmijcie ich z otwartymi sercami do waszych domów.

Z pamięcią w modlitwie
Wasi duszpasterze