Zmiany duszpasterskie

W ramach zmian duszpasterskich, które mają miejsce u końca wakacji w Diecezji Rzeszowskiej, z naszej parafii odchodzą obaj  kapłani Ks. Grzegorz Kot i Ks. Krystian Winiarski. Ks. Grzegorz został skierowany do parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie a Ks. Krystian do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy im za wkład jaki wnieśli w duszpasterstwo parafialne, pracę z młodzieżą w szkole, pracując z  grupami. Myślę, że spotykając się z nimi w różnych okolicznościach doświadczyliśmy dobra, które pozostanie w naszych sercach  i będzie nas budowało. Pamiętajmy o nich  przed Bogiem w modlitwie. Za odpowiedzialną, gorliwą troskę o powierzone Wam przestrzenie duszpasterskie w parafii i w diecezji składamy wam Drodzy Księża – Bóg zapłać. Polecamy Was na nowych placówkach opiece Matki Bożej, naszej Pani Zaleskiej. Niech Bóg prowadzi. Szczęść Boże.

Nie zapominajmy o modlitwie o nowe, święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne.

Decyzją Ks. Bpa Ordynariusza do naszej Parafii w ramach zmian duszpasterskich zostali skierowani Ks. mgr Marcin Jaracz. Pracował w parafii Gorlice – Św. Jadwigi i Ks. mgr Przemysław Krzysztoń. Pracował w Farze Ropczyckiej. Bardzo serdecznie ich witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy im błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask na nowej placówce i zawierzamy ich Matce Bożej, naszej Pani w Zalesiu.