Wytyczne ks. Biskupa Jana Wątroby

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny, Biskup Rzeszowski przekazuje wiernym następujące wytyczne, do których należy się stosować.

  1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni. W naszej świątyni na dole i na balkonach może jednocześnie uczestniczyć we Mszy Św. czy nabożeństwach 90 osób.
  2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Osoby te gorąco zachęcamy do uczestnictwa w transmisji Mszy Św. w niedzielę z naszego kościoła na facebooku o godz. 10.30.
  3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
  4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na  adorację eucharystyczną.
  5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).
  6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej  z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.
  • W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).
  • Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.
  • Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.
  • Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 osób w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej.

Z okazji zbliżającego się liturgicznego święta św. Łukasza Ewangelisty, Ksiądz Biskup poleca w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Otacza także modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich chorych i cierpiących. Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, udziela wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.