OGŁOSZENIE DLA ODWAŻNYCH

Liturgiczna Służba Ołtarza zaprasza chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grona ministrantów i służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu, na spotkanie w środę 23 września, po Mszy św. o godz. 18:00.

Pamiętaj! Odpowiedź „TAK” otwiera zdroje łask Bożych

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. (…) W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana.” (św. Jan Paweł II)

Opiekunem formacyjnym LSO w naszej parafii jest ks. Łukasz Jasek
Króluj nam Chryste!