Koncert kolęd

11 stycznia 2020 roku w naszej parafii odbył się Koncert Kolęd organizowany przez Zespół La Strada. Jako pierwszy wystąpił chór św. Rocha z Rzeszowa i wykonał: Zaśpiewajmy Jezusowi, Pasterze mili, Gdy się Chrystus rodzi, Hej w dzień narodzenia, Przystąpmy do szopy. Drugi zaprezentował się chór Credo z naszej parafii. Chórzyści

Zobacz więcej

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Pierwsza wzmianka o Zespole Charytatywnym pochodzi z 1990 roku. Przewodniczącą była wówczas Pani Danuta Osika. Najprawdopodobniej w 1999 roku przekształcił się on w Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z opiekunem, ks. proboszczem Władysławem Jagustynem, wspieraliśmy ludzi chorych, niepełnosprawnych i w potrzebie. W 1993 r., opiekę nad

Zobacz więcej

Roraty 2019

W Adwencie Msze Święte roratnie o godz. 18:00. Zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci i młodzież do przeżywania Adwentu w bliskości z Maryją. Zachęcamy dzieci do przychodzenia z lampionami już od poniedziałku. Rodziców, dziadków prosimy aby przyprowadzali swoje dzieci na tegoroczne roraty, w czasie których będziemy chcieli przybliżyć dzieciom różne oblicza naszej

Zobacz więcej

Chór CREDO przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie Zalesiu

Działalność Chóru parafialnego po czterech latach przerwy, została reaktywowana we wrześniu 2003 roku, dzięki staraniom grupy osób ze składu poprzednio istniejącego Chóru, którego dyrygentem był mgr Ludwik Sowiński, muzyk Filharmonii Rzeszowskiej. Głównym organizatorem nowego Zespołu była Maria Nowak, która została jego pierwszym Prezesem. Dyrygentem został mgr Wojciech Bednarczyk, wówczas jeszcze

Zobacz więcej

XIII Koncert Pieśni Maryjnych

27 października po Mszy Świętej o godzinie 18 odbył się w naszej parafii XIII Koncert Pieśni Maryjnych. W czasie koncertu wystąpiły następujące chóry: Sancta Familia z parafii św. Rodziny w Rzeszowie, Ave Maryja z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, Resonante z parafii w Bratkowicach, Credo z parafii Rzeszów –

Zobacz więcej