Koncert kolęd

11 stycznia 2020 roku w naszej parafii odbył się Koncert Kolęd organizowany przez Zespół La Strada. Jako pierwszy wystąpił chór św. Rocha z Rzeszowa i wykonał: Zaśpiewajmy Jezusowi, Pasterze mili, Gdy się Chrystus rodzi, Hej w dzień narodzenia, Przystąpmy do szopy. Drugi zaprezentował się chór Credo z naszej parafii. Chórzyści

Zobacz więcej

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Pierwsza wzmianka o Zespole Charytatywnym pochodzi z 1990 roku. Przewodniczącą była wówczas Pani Danuta Osika. Najprawdopodobniej w 1999 roku przekształcił się on w Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z opiekunem, ks. proboszczem Władysławem Jagustynem, wspieraliśmy ludzi chorych, niepełnosprawnych i w potrzebie. W 1993 r., opiekę nad

Zobacz więcej