Chrystus Zmartwychwstał. Chrystus żyje. Alleluja!

Być świadkiem Zmartwychwstałego to niezwykłe wyróżnienie podejmowane z odpowiedzialnością za zbawienie wielu. My na co dzień nie tylko od święta doświadczamy mocy Chrystusowego zwycięstwa nad grzechem, złym duchem, śmiercią naszych bliskich.

Życzymy Wam Drodzy Parafianie, drodzy Goście, byście w trosce o potrzeby swoich rodzin nieustannie odkrywali przez wiarę, że jest Ktoś kto nas w sposób niewyobrażalny kocha, oczekuje zaufania i podzielenia się z Nim odpowiedzialnością za nasze rodziny. On wyprowadzi z największych zasadzek złego i da ostateczne zwycięstwo. Bóg nigdy nie wycofuje się z obietnic danych człowiekowi.

Wasi duszpasterze