Chór CREDO przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie Zalesiu

Działalność Chóru parafialnego po czterech latach przerwy, została reaktywowana we wrześniu 2003 roku, dzięki staraniom grupy osób ze składu poprzednio istniejącego Chóru, którego dyrygentem był mgr Ludwik Sowiński, muzyk Filharmonii Rzeszowskiej. Głównym organizatorem nowego Zespołu była Maria Nowak, która została jego pierwszym Prezesem. Dyrygentem został mgr Wojciech Bednarczyk, wówczas jeszcze student Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracował z nami przez 14 lat do 7 października 2017r. Z perspektywy minionych lat, dostrzegamy ile wysiłku i trudu włożył On w dzieło tworzenia amatorskiego Chóru, składającego się z osób chcących śpiewem chwalić Boga w naszej parafii oraz licznych sanktuariach i kościołach, w różnych zakątkach kraju, jak i poza jego granicami.

Nazwę CREDO Chór przybrał 9 stycznia 2007 roku. Następnym Prezesem był Eugeniusz Ferenc, który potrafił spokojnie ale zdecydowanie pośredniczyć w sprawach organizacyjnych między ówczesnym ks. Proboszczem Stanisławem Płazą, dyrygentem oraz chórzystami. Jednak 21.08.2007r. Bóg wezwał Go do swojego Królestwa. Nowym Prezesem został Michał Skiba, który od samego początku naszej działalności wspierał Chór swoim wspaniałym głosem, mimo że na próby jak i występy musiał przyjeżdżać z Lublina, gdzie studiował w Akademii Medycznej. Niezastąpiony organizator, scenarzysta i narrator Koncertów Pieśni Maryjnych, organizowanych w październiku w naszej parafii, czuwań Wielkoczwartkowych oraz innych poczynań związanych z działalnością Chóru. Zmiana miejsca zamieszkania oraz liczne obowiązki zawodowe i rodzinne sprawiły, że w uzgodnieniu z chórzystami, na swojego zastępcę wyznaczył Stanisława Wrotnego, który od września 2017 roku jest nowym Prezesem Chóru CREDO.

Przez dwanaście lat opiekunem duchowym Chóru był ks. Kan. Stanisław Płaza. Zaszczycał nas  też swoją obecnością na pielgrzymkach po kraju i za granicą. Wspierał naszą działalność duchowo i materialnie oraz służył dobrą radą. Obecnie naszym opiekunem duchowym jest ks. dr Mirosław Twardowski, a teraźniejszy Proboszcz ks. Leszek Bachta dokłada wszelkich starań aby docenić pracę Chóru, organizując pielgrzymki do świętych miejsc oraz udzielając duchowego wsparcia przy organizacji parafialnych koncertów.

Od października 2017 roku mamy nowego dyrygenta. Tym razem jest to mgr Marzena Wiśniewska – osoba pełna entuzjazmu, energii, umiejętności i cierpliwości. Zwiększyła się też liczba chórzystów – z 25 do 32 osób. Wsparcie dostały głównie soprany, zasilone zostały alty i tenory, powstał też nowy skład basów.

Chór CREDO w czasie swojej 15. letniej działalności brał udział w koncertach organizowanych na Rynku Rzeszowskim – „Pamiętamy – więc jesteśmy” – poświęconych pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, organizowanych w rocznice Jego Śmierci. Uczestniczyliśmy w uroczystości związanej ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego w Teatrze Maska, kilkakrotnie Chór uczestniczył w centralnych uroczystościach Bożego Ciała, śpiewając Responsorium przy IV ołtarzu Bazyliki Rzeszowskiej oraz przy IV ołtarzu na Zalesiu. Zorganizowaliśmy 12 październikowych Koncertów Pieśni Maryjnych, w tym dwa jubileuszowe w 2013 i 2018 roku, z okazji 10- lecia i 15-lecia działalności Chóru.

Uczestniczyliśmy w Koncertach Kolęd (w styczniu) i Koncertach Pieśni Maryjnych (w maju),w Parafii MB Saletyńskiej, w Koncertach Pieśni Eucharystycznych (w czerwcu) w Parafii Św. Rodziny oraz w Koncertach Pieśni Pasyjnej, w Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie. Ponadto Chór stara się uświetniać swoim śpiewem Msze Święte oraz inne uroczystości religijne w parafii, jak i poza nią.

Przez te wszystkie lata swojej działalności, Chór CREDO pielgrzymował do wielu miejsc w kraju takich jak: Kałków, Szewna, Łysa Góra, Święta Lipka, Gietrzwałd, Św. Góra Grabarka, Pratulin, Kodeń, Zamość, Wrocław i Kotlina Jeleniogórska, Zakopane Krzeptówki, Krynica, Łagiewniki, Oświęcim, Olcza (3x), Leżajsk, Harasiuki, Dukla, Przemyśl, Kalwaria Pacławska,  Bratkowice, Dębowiec, Kobylanka, Wambierzyce i Krzeszów oraz Sokółka.

Chór koncertował również za granicami kraju:

  • Na Ukrainie: Latyczów, Kamieniec Podolski, Chocim, Lwów, Niżankowice, Nowe Miasto, Sąsiadowice, Brzozdowice, Rozdół, Stryj, Błozew, Łanowice;
  • Na Słowacji: Lewocza;
  • Na Litwie – Wilno: Ostra Brama oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Pobyt w wyżej wymienionych miejscach, najczęściej wiązał się z udziałem we Mszy Świętej, oprawionej śpiewem Chóru. Ponadto spotkania z Polakami na Ukrainie, wdzięcznymi za nasz śpiew, dostarczyły nam niezapomnianych wzruszeń. Ostatnia pielgrzymka Chóru, w dniach 1-3 maja br. do Sokółki i na Litwę, dała nam możliwość chwalenia Boga swoim śpiewem w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce oraz w Ostrej Bramie i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Wszystkie te wydarzenia ubogaciły nas duchowo.

Zapraszamy chętnych z dobrymi głosami (szczególnie mężczyzn, bo tych głosów brakuje), do zasilenia składu Chóru i śpiewania na chwałę Bożą, bo kto śpiewa ten się podwójnie modli.

Spotkania Chóru odbywają się w każdą środę, w godzinach od 19.00 do 21.00, w domu parafialnym obok plebanii.

                                                                                                           Zapraszamy Chórzyści