Życzenia Wielkanocne

” Duch Święty jest wielkim darem Zmartwychwstałego Chrystusa, który otwiera nasze umysły i serca na wiarę w Jezusa, jako Syna posłanego przez Ojca i prowadzącym nas do przyjaźni, do komunii z Bogiem” (Ojciec Święty Franciszek, Katecheza na Audiencji, 08.05.2013)

 

Drodzy Parafianie

                U progu świąt Wielkiej Nocy stojąc wobec Tajemnicy życia i śmierci, trwogi nocy i radości poranka trwajmy w jedności przy Zmartwychwstałym Chrystusie, abyśmy na nowo Go poznawali, gdy z nami rozmawia w drodze, wyjaśnia nam Pisma i gdy łamie dla nas chleb.

                Niech zmartwychwstały Chrystus obficie błogosławi wszystkim Rodzinom, a Duch Święty umacnia wiarę, daje moc do bycia świadkiem Miłości wobec chorych, samotnych, zagubionych i uzdalnia do głoszenia braciom Radosnej Nowiny.

                Niech Światło Zmartwychwstania rozświetli codzienność i przyniesie nadzieję, radość i doświadczenie miłości Tego, który pokonał śmierć.

 

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Życzą Wasi Duszpasterze