6–12.01.2020

6 Stycznia – PONIEDZIAŁEK

 7:00    + Jan Chruściel gr. 10
9:00     Za Parafian
10:30    ++ Edward i Maria Acosta
12:00    + Franciszek Pustelak – z int. sąsiadki Elżbiety Libelt – Gałas
17:00   + Artur Dusza – z int. Zofii i Leona Mendyckich

 7 Stycznia – WTOREK
7:00    + Franciszek Pustelak – z int. brata Bronisława z rodziną
             + Artur Dusza – z int. Józefa i Zofii Mendyckich
             + Jan Chruściel gr. 11
18:00 ++ Władysław i Stanisław

 8 Stycznia – ŚRODA
7:00 + Franciszek Pustelak – z int. mamy dla syna
           + Marian Pałka – z int. kwiaciarek z Targowej
           + Jan Chruściel gr. 12   
18:00 + Artur Dusza – z int. Barbary i Tomasza Kielich

 9 Stycznia – CZWARTEK
 7:00 Dziękczynna za przeżyte 80 lat z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
            + Artur Dusza – z int. kuzynki Ewy z mężem
            + Jan Chruściel gr. 13
18:00 + Franciszek Pustelak – z int. pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr.  9 w Rzeszowie

10 Stycznia – PIĄTEK
 7:00 + Franciszek Pustelak – z int. pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr. 9 w Rzeszowie
            + Artur Dusza – z int. rodziny Żurawskich
             + Jan Chruściel gr. 14
18:00 + Kazimierz Wolano

11 Stycznia – SOBOTA

 7:00 ++ Katarzyna i Eugenia Mnich
            + Artur Dusza – z int. Ewy i Piotra Miazga
           + Jan Chruściel gr. 15
18:00 + Franciszek Pustelak – z int. rodziny Feret   

12 Stycznia – NIEDZIELA
7:00 + Franciszek Pustelak – z int. Marii Drąg z dziećmi
 9:00 Za Parafian
10:30 + Artur Dusza – z int. rodziny Wąsów
12:00 + Józef Kuźniewski w 10 r. śmierci
17:00 + Jan Chruściel gr. 16