XXXI Niedziela Zwykła (3.11.2019 r.)

 1. Codziennie po Mszy św. modlitwa za wspominanych w wypominkach.
 2. Do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami tzn.:
  • powinniśmy mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu,
  • wzbudzić sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, również powszedniego (a więc także od nałogu),
  • spowiedź sakramentalna. Jedna spowiedź wystarczy do zyskania odpustu w
   wielu dniach,
  • przyjąć sakramentalną Komunię Świętą,
  • pomodlić się według intencji Ojca Świętego,
  • nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych.
   Odpust zupełny można zyskać tylko jeden raz dziennie dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu.
   Od 9 listopada możemy zyskiwać odpusty cząstkowe.
 3. W poniedziałek 4 listopada:
  •  wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
 4.  W środę 6 listopada:
  •  po Mszy św. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Pani Zaleskiej. Składajmy na kartkach swoje podziękowania i prośby kierowane do Boga za pośrednictwem Matki Bożej.
  • do godz. 21:00 pozostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i można będzie adorować Pana Jezusa, modląc się w intencjach kapłanów i rodzin. Ta adoracja ustanowiona została z myślą o naszym wspieraniu tych dwóch instytucji – rodziny i kapłaństwa.
 5. W czwartek 7 listopada:
  • pierwszy czwartek miesiąca, Będziemy dziękować za dar Eucharystii, która nas umacnia w drodze do wieczności,
  • spotkanie uczniów klas ósmych przygotowujący się do sakramentu bierzmowania.
 6. W piątek 8 listopada:
  • od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez Wspólnotę Intronizacyjną.
 7. W sobotę 9 listopada:
  • święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 8. W niedzielę 10 listopada:
  • modlitwę różańcową poprowadzi Róża Pani Barbary Pustelak.